Etappe 8: Huissen – Doornenburg

Afstand: 13,9km
Startpunt: O.L.V. Ten Hemelopneming, Langekerkstraat 10, 6851 BN Huissen

Een etappe die leidt langs oude landschappen, nieuwe geschiedenis, maar ook de eeuwenoude strijd om het geloof. Verder betreden we hier het land van heren in kastelen. 

Kasteel Doornenburg

Bijzondere plekken

Het Dominicanenklooster Huissen

In 1216 werd de Orde van de Predikheren (Ordo Praedicatorum) gesticht door Dominicus de Guzman. Tijdens een reis door de Katharenstreek in Zuid-Frankrijk kwam hij tot het inzicht, dat door een gedegen geloofskennis en overdracht de mensen weer voor het katholieke geloof gewonnen konden worden. De dominicaanse spiritualiteit is gefundeerd op vier pijlers: het vormen van een gemeenschap, het onderhouden van het gebed en de contemplatie (overdenken en schouwen), studie en ten slotte de verkondiging of prediking. Tegenwoordig bestaat de dominicaanse familie uit broeders, slotzusters, actieve zusters en lekendominicanen.

In 1858 werd door de dominicanen het Convent van de Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans gesticht, het huidige Dominicanenklooster. Voor de stichting werd een landhuis uit het begin van de 19e eeuw aangekocht. De architect Pierre Cuypers breidde het bestaande landhuis uit met twee vleugels en een kapel, zodat het huis als volwaardig klooster in gebruik kon worden genomen. In het klooster kwam het noviciaat, de leerschool voor de net ingetreden, jonge kloosterlingen, en al snel werd het klooster het moederklooster voor de dominicanen in Nederland. Het klooster werd in 2021 door de orde verkocht.

De Brouwketel

De geschiedenis van De Brouwketel gaat terug tot de 16e eeuw. Het huis lag aan de belangrijke weg op de grens van Kleef en Gelre. Het werd gebruikt als grenscafé. De Brouwketel lag op Kleefs gebied en werd in de zeventiende eeuw ook als ‘schuilschool’ voor de rooms-katholieke kinderen uit de omgeving gebruikt. Na de aanleg van het Pannerdens Kanaal, begin achttiende eeuw, kreeg de boerderij regelmatig last van hoog water. Na de brand in de jaren tachtig van de vorige eeuw is de boerderij op een verhoogde woerd herbouwd.

Kasteel Doornenburg

Kasteel Doornenburg is één van de oudste kastelen van Nederland. In de 9e eeuw werd de Doronburc al genoemd. De Heer van Doornenburg woonde hier. Het kasteel werd tot halverwege de negentiende eeuw particulier bewoond. In 1936 werd de Stichting tot Behoud van den Doornenburg opgericht, die het kasteel liet restaureren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebombardeerd door de Engelsen en het herstel duurde tot 1966. Kasteel Doornenburg was een van de kastelen waar de populaire kinderserie Floris werd opgenomen. Op het kasteelterrein bevindt zich een oude kapel.