Bezinningshuizen

In de bezinningshuizen langs de route kun je even bijkomen. Je kunt er zitten, een kop koffie halen, stil zijn of juist in gesprek gaan. Ieder bezinningshuis heeft zijn eigen bijzondere geschiedenis en karakter.

Pelgrimskapel Antonius van Paduakerk in Nijmegen

Een kapel voor pelgrims

De Pelgrimskapel in de Antonius van Paduakerk is speciaal voor Wegen met Zegen ingericht. Deze kapel is het eigenlijke startpunt van de route. Iedere maand is hier voor de Wegen met Zegenpelgrim een vertrekceremonie.

In de Pelgrimskapel kun je even rusten, stilstaan bij je pelgrimstocht, een kaarsje aansteken, iets in het intentieboek schrijven, of een steentje meenemen. Het steentje kan staan voor iets waar je mee bezig bent tijdens je tocht. In de Pelgrimskapel vind je een speciaal voor de pelgrimsroute gemaakt beeld van de heilige Werenfridus. Hij was ooit de eerste missionaris in deze regio. Laat je door hem inspireren.

Over de kerk

De Antonius van Paduakerk is een kerk gelegen tussen de huizen van de Groesbeekseweg. Het is echt een kerk van de mensen in de buurt. Er zijn eucharistie- en andere vieringen, er wordt veel gedaan voor vluchtelingen en er zijn maaltijden en markten. Veel vrijwilligers dragen zo bij aan kerk-zijn in de gemeenschap.

Werenfridus op de route

Werenfridus (gestorven op 14 augustus 760) was één van de eerste missionarissen in Nederland. Hij was aanvankelijk monnik in een klooster in Ierland. Als missionaris speelde hij een belangrijke rol bij de verspreiding van het christendom in onder anderen de Betuwe. Werenfridus stierf in Westervoort, even ten oosten van Arnhem.

De Nijmeegse kunstenaar Hans Garritsen maakte in 2022 voor de Pelgrimskapel een kalkstenen beeldje van Werenfridus. De heilige heeft een bootje met een doodskist erop in zijn handen. Dit vewijst naar de legende waarin het lichaam van Werenfridus in een bootje op de rivier werd gezet om te bepalen waar hij begraven moest worden. Het bootje voer tegen de stroom in naar Elst, de woonplaats van de heilige. Daar werd hij begraven en Elst groeide uit tot een bedevaartsoord. De huidige katholieke kerk in Elst is vernoemd naar deze heilige. Ook is er in deze kerk een Werenfriduskapel.

Als brenger van het christendom naar deze streken heeft Werenfridus ook een speciaal plekje bij de mensen rond Wegen met Zegen.

Pleisterplaats Ressen

Jacobskapel in Nijmegen

Een kapel voor pelgrims

Deze kapel in de benedenstad stamt uit de vijftiende eeuw en heeft voor een groot deel nog hetzelfde doel als in de middeleeuwen: pelgrims een veilig onderkomen bieden en gezegend op weg laten gaan. Vroeger konden pelgrims overnachten in de niet meer aanwezige verblijven die bij de kapel hoorden. Nu kun je in de kapel een keer in de maand een oecumenische viering bijwonen. Pelgrims op weg naar Santiago de Compostella in Spanje kunnen dan de reiszegen ontvangen. Ook kunnen zij in de Jacobskapel een stempel halen.

Van eind april t/m eind september is de kapel op zaterdag van 11.30 tot 17.00 uur geopend voor bezichtiging. Er zijn dan vrijwilligers aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden.

Sinds 2023 werken de organisaties van de Jacobskapel en Wegen met Zegen samen. Dit houdt in dat Wegen met Zegen vanuit deze kapel een aantal keren per jaar een stiltewandeling organiseert en er lezingen rond het thema Pelgrimeren zijn.

Lees verder: jacobskapel-nijmegen.nl | santiago.nl

Sint-Werenfriduskerk, Werenfriduskapel en Parochiehuis in Elst

Voor de pelgrim

Bij de Werenfriduskerk bevindt zich de Werenfriduskapel. Deze is te bezoeken via de ingang van de katholieke kerk. In het naastgelegen parochiehuis ben je ‘s ochtends op werkdagen welkom voor koffie en thee. Ook na de eucharistieviering is er gelegenheid om iets te drinken.

Over kerk en kapel

Bijna niemand weet het nog, maar vroeger was Elst ook een pelgrimsoord. De heilige Werenfridus lag hier begraven, weliswaar niet in de huidige katholieke kerk maar in de vroegere Grote Kerk. Sinds de Reformatie is dit de protestantse Maartenskerk. Deze kerk ligt op een steenworpafstand van de katholieke Werenfriduskerk. Na de Reformatie verdwenen vrijwel alle relieken van Werenfridus. Een klein stukje bot werd tot aan de Tweede Wereldoorlog nog bewaard in de Werenfriduskerk. Na de Tweede Wereldoorlog bleek dit reliek ook spoorloos verdwenen te zijn.

In de Werenfriduskerk is een Werenfriduskapel. Deze kapel is een initiatief van de kerk in samenwerking met Wegen met Zegen. Deze kapel is te bezoeken via de hoofdingang van de katholieke kerk. Het aangrenzende parochiehuis is ook naar Werenfridus genoemd.

Klooster Huissen

Dominicanenklooster Huissen

Over het klooster

Het oudste deel van het Dominicanenklooster stamt uit de middeleeuwen. Halverwege de negentiende eeuw werd in het voormalige kasteel de Kleefse Burcht het noviciaat (de opleiding voor pas ingetreden kloosterlingen) en de theologieopleiding gevestigd. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw werd het vormingswerk steeds belangrijker. Het klooster werd een  trekpleister voor mensen die verdieping en bezinning zochten. In december 2020 werd het klooster eigendom van de Stichting Dominicanenklooster Huissen. Zij zet in de geest van de dominicanen de activiteiten in het klooster voort. 

De dominicaanse spiritualiteit is gefundeerd op vier pijlers: het vormen van een gemeenschap, het onderhouden van het gebed en contemplatie (overdenken), studie en de verkondiging of prediking. Daarnaast is ‘dialoog’ een kernbegrip binnen de dominicaanse spiritualiteit. 

Voor de pelgrim

Je kunt hier nog steeds deelnemen aan het getijdengebed. Het ochtendgebed is om 8.00 uur, het middaggebed om 12.10 uur en het avondgebed om 18.30 uur. Op zondag is er om 10.00 uur een eucharistieviering. In de tuin van het klooster is een labyrint (links naast de kapel). Het is mogelijk om in het klooster te overnachten.

Kerk en Pleisterplaats Ressen

Over de kerk

Rond 700 stond op de plaats van de huidige kerk al een houten kapel, één van de oudsten in de regio. Ressen was bezit van de Frankische koningen, die hier een koningshof hadden, een Rexna. Waarschijnlijk is de naam Ressen hiervan afgeleid.
Het oudste deel van de huidige bakstenen kerk dateert uit ongeveer 1100. Na de Reformatie werd het een protestantse kerk. Momenteel wordt de kerk gebruikt door de Protestantse Gemeente De 4-Plek. Kerkelijke activiteiten vinden ook plaats in de naastgelegen Kosterij, deel van de oude kosterwoning.

Over de Pleisterplaats

In en rond de kerk zijn regelmatig samenkomsten van Pleisterplaats Ressen. Hier komen vooral mensen die op zoek zijn naar zingeving en verdieping buiten de meer traditionele kerkelijke vieringen. De Pleisterplaats organiseert onder anderen ochtendgebeden, retraitedagen, meditatieavonden en speciale vieringen. De Pleisterplaats is onderdeel van de Protestantse Gemeente De 4-Plek.