Privacyverklaring

 

Stichting Damiano inzake Wegen met Zegen, met adres Postbus 1534, 6001 BM Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://wegenmetzegen.nl
Postbus 1534
6001 BM Nijmegen

Stichting San Damiano
Groesbeekseweg 96
6524 DJ Nijmegen
KVK: 74638696

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Damiano inzake Wegen met Zegen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wegenmetzegen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Damiano inzake Wegen met Zegen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling en bestelling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Stichting Damiano inzake Wegen met Zegen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Damiano inzake Wegen met Zegen maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen bij besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Damiano inzake Wegen met Zegen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Damiano inzake Wegen met Zegen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam – tot twee jaar
 • Geslacht – tot twee jaar
 • Adresgegevens – tot twee jaar
 • Telefoonnummer – tot twee jaar
 • E-mailadres – tot twee jaar
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – tot twee jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Damiano inzake Wegen met Zegen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Damiano inzake Wegen met Zegen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevensverwerkers

Website & hosting

Deze website en bijbehorende e-mailadressen en andere processen worden gehost bij One.com. One.com treedt op als gegevensverwerker van alle voornoemde persoonsgegevens. Meer over hoe One.com omgaat met persoonsgegevens en beveiliging daarvan leest u hier.

Logistiek

Voor verzending van bestellingen werken wij samen met PostNL. PostNL ontvangt uw naam en adres om uw bestelling te kunnen verwerken en afleveren. Meer over hoe PostNL omgaat met persoonsgegevens en beveilging daarvan leest u hier.

Betalingen

Voor het verwerken van betalingen voor bestellingen in onze winkel werken wij samen met Mollie.com. Mollie.com is een en zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer over welke persoonsgegevens Mollie.com verwerkt en hoe zij die beveiligen leest u hier.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Damiano inzake Wegen met Zegen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics om gegevens te verzamelen over bijvoorbeeld het aantal bezoekers, het gebruik van bepaalde pagina’s of het uitvoeren van bepaalde acties op de website. De cookies van Google Analytics verzamelen geen persoonsgegevens en uw (geanonimiseerde) bezoekersstatistieken worden niet langer dan 14 maanden bewaard. Als u wilt voorkomen dat anonieme bezoekersstatistieken naar Google worden verstuurd, kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Damiano inzake Wegen met Zegen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wegenmetzegen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Damiano inzake Wegen met Zegen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Damiano inzake Wegen met Zegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wegenmetzegen.nl.