Etappe 6: Driel – Elst

Afstand: 11,6 km
Startpunt: Maria Geboortekerk, Kerkstraat 27,6665 CE Driel

Een route die leidt door oud Romeins landschap en over de paden die ook door hen bewandeld zijn en door velen na hen. U komt langs eeuwenoude plekken, met mooie verhalen en een veelheid aan verschillende geloven.

Boomgaarden bij Elst

Bijzondere plekken

Park Lingezegen

Een groot landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen. Het is de groene buffer tussen de altijd groeiende steden Arnhem en Nijmegen. In dit park is het bestaande landschap deels intact gebleven en er is ruimte gemaakt voor recreatie. Park Lingezegen is vanaf 2010 in aanleg en is één van de grootste stedelijke uitloopgebieden van ons land. Borden en namen in het park herinneren aan het vroegere landschap en de bewoners. Zo verwijst de naam ‘Romeins Lint’ van het pad dat de route hier kruist, naar de loop van de Rijn in de Romeinse tijd hier. Die loop is nu weideland met een ‘circuit’: een verhoogd en verhard pad van 5 kilometer waarover hardgelopen, gewandeld en geskeelerd kan worden.

De Grote of St. Maartenskerk Elst

De toren van de Grote Kerk van Elst is in de wijde omtrek een oriëntatiepunt. De kerk staat op een hoge plaats in dit waterrijke gebied. Hier was al voor de Romeinse tijd een cultusplek. Waardoor we ook van deze plek weten dat dit al sinds het begin van de eerste nederzettingen als heilige plek gezien wordt.

Er zijn hier restanten te zien van een van de grootste Romeinse tempels ten noorden van de Alpen en er is een middeleeuwse crypte, een ondergrondse ruimte voor graven en relikwieën. De huidige 15e-eeuwse gotische kerk wordt tot op vandaag actief gebruikt door een bloeiende protestantse gemeente. Naast de zondagse kerkdiensten zijn er ochtendgebeden en diverse andere bijeenkomsten in de kerk. 

Ook in het gebouw De Ruimte, ten noorden van de kerk aan de overkant van de straat, is er een programma met verschillende ontmoetingsmogelijkheden. Zo blijft deze unieke plaats na meer dan 2000 jaar nog altijd van religieus belang voor Elst en zijn omgeving. Voor de kerk, aan de Dorpsstraat, staat de beeldengroep ‘Paardenhandel’. Al ruim 750 jaar is er een paardenmarkt in Elst op de eerste maandag van september. Er worden nog steeds paarden en pony’s verhandeld en de markt trekt een groot aantal bezoekers. 

Wie vanaf die beeldengroep naar de lange zijde van de kerk loopt, kan links de tuin van de kerk in gaan. Hier stond vanaf het jaar 100 na christus tot het eind van de Romeinse tijd de tweede Gallo-Romeinse tempel. De opgaande trap ernaartoe liep over vrijwel de hele breedte van die tempel. Op de grond zijn de markeringen van de trap zichtbaar gemaakt. Een bezoek aan deze kerk met het Tempel|Kerkmuseum onder en in de huidige kerk, geeft een mooi beeld van de oudere tempels en kerken die op deze plek gestaan hebben. Sinds juli 2021 is de Grote Kerk van Elst onderdeel van de Limes werelderfgoed. Al in de prehistorie was hier een heilige plaats. Hier stond eind van de eerste eeuw een van de grootste tempels ten noorden van de Alpen. Deze was gewijd aan de Bataafse hoofdgod Hercules Magasanus. Met de resten van de tempel bouwde de Ierse missionaris Werenfried in de achtste eeuw een Christelijke kerk. Na de Tweede Wereldoorlog werden bij de opgravingen voorafgaand aan de restauratie niet alleen kerkmuren uit de achtste eeuw, maar ook overblijfselen van twee Romeinse tempels gevonden. In de kerk is een bijzondere preekstoel uit de achttiende eeuw te zien. Op de voorste hoeken staan de vier evangelisten afgebeeld: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. De predikant op de preekstoel is daarmee de vijfde evangelist.