Etappe 3: Valburg – Zetten

Afstand: 15,0 km
Startpunt: Hervormde kerk Valburg, Kerkplein 6, 6675 BT Valburg

Tijdens deze etappe wordt vooral het oude boerenleven in de Betuwe zichtbaar. En daarbij bemerken we een shift van geloofsgemeenschappen.

standerd molen

Bijzondere plekken

De Nederlandse Hervormde kerk Herveld-Zuid

Sinds de Reformatie is dit de protestantse kerk van Herveld en Slijk-Ewijk. Ze werd rond 1200 voor het eerst vermeld en was gewijd aan Sint Willibrord. De huidige kerk stamt uit de veertiende eeuw. De kerk is op een verhoging gebouwd. Tijdens de watersnood in de winter van 1740-41, steeg het water door dijkbreuken zo hoog, dat mensen alleen nog in de kerk(toren) veilig waren. De kerk kwam zonder schade door de Tweede Wereldoorlog, maar raakte daarna zwaar beschadigd door een brand. De laatste restauratie was in 2009. In deze kerk is de protestantse gemeente Herveld en Slijk-Ewijk actief, er zijn wekelijks kerkdiensten en allerlei activiteiten.

Museumboerderij Den Tip

De boerderij stamt uit 1734, met hooimijt en hoogstamboomgaard. De naam tip is verwant aan het woord top en verwijst naar de kunstmatige hoogte waar bovenop de boerderij ligt. Den Tip is één van de weinige boerderijen met een vloedzolder, waar het vee bij overstromingen droog gestald kon worden. De boerderij, die van binnen grotendeels origineel is, is sinds 1990 als museum in gebruik en laat het boerenleven in de Betuwe zien zoals dat in vroeger tijden was.

Heldringstichting

In 1847 richtte dominee Ottho Gerhard Heldring het eerste ‘gesticht’ op waar prostituees afkomstig uit de grote steden, een nieuw leven konden beginnen. Heldring was predikant in het nabij gelegen plaatsje Hemmen en verbonden met de 19e-eeuwse protestantse beweging het Reveil, die een puur geloof verbonden aan de zorg voor armen en verstotenen. Hij was een praktische organisator die ook veel mensen wist te inspireren om hieraan bij te dragen.

De voorzieningen in Zetten breidden zich snel uit en waren gericht op meisjes en jonge vrouwen in probleemsituaties. Zij werden voorbereid op een leven buiten de instelling door het leren van praktische vaardigheden, godsdienstlessen en leerden lezen en schrijven. Zo konden zij later als huishoudster in hun levensonderhoud gaan voorzien en eventueel ook trouwen en een gezin vormen. Ook nu nog is er opvang voor jeugdigen uit ernstige probleemsituaties in Zetten, volgens inzichten van onze tijd. In Zetten zijn verschillende gebouwen van de stichting herkenbaar, waarvan u er een paar zult tegenkomen.