Camino Academie Lezingencyclus, Utrecht najaar 2023

De Camino Academie organiseert komend najaar een drietal avonden rond het thema van het moderne reizen. Reizen is een fenomeen dat steeds doorheen de tijd andere vormen aanneemt. In een cyclus van drie avonden willen we met drie reisexperts kritisch stilstaan bij de actuele reislust.

De corona zette veel stop en vooral het op reis gaan werd gemist. Inmiddels is het palet aan reizen weer uiterst divers: all-in reizen, groepsreizen, actieve reizen, thematische reizen, etc. Je kunt je afvragen of pelgrimeren naar Santiago niet ook gewoon een vorm van een themareis is, naadloos passend in de trend van actieve reizen.

Tal van vragen dringen zich op: Wat drijft de reiziger? Wat zoekt men? Waardoor wordt men gedreven? Is het een vlucht uit het leven van alledag? Schaffen we in de reis de werkelijkheid even af? Is inderdaad de pelgrim een halve toerist en de toerist een halve pelgrim? 

Het moderne reizen roept dus vragen op. In drie lezingen willen we die vragen aan de orde stellen.

Eerste gast is prof. dr. Ruud Welten die een kritische filosofie van het toerisme schreef onder de titel Het ware leven is elders.

Tweede spreker is em. prof. dr. Jaap Lengkeek, oud-hoogleraar culturele geografie in Wageningen, bedenker en uitwerker van het concept homo turisticus. Recent verscheen van zijn hand: Het eeuwige leven van reisverhalen. Waarom we altijd erop uit willen. 

Derde gast em. prof. dr. Fik Meijer, oudhistoricus, zal spreken over en vanuit zijn ervaringen als reisleider, als expert op vele cultuurreizen in het middellandse zeegebied. Daarover schreef hij Muren van alle tijden. Overpeinzingen van een reisleider

Plaats: Huize Cervantes Utrecht, Domplein 3, 3512 JC

Data: de woensdagen 27 sept., 11 okt. en 25 okt.

Tijd: 19-21uMeer informatie t.z.t. in Ultreia en op de website van de Camino Academie: www.caminoacademie.nl