Op vrijdag 17 juni 2022 werd er weer een mijlpaal bereikt in de pelgrimsroute door de Betuwe, ‘Wegen met Zegen’. In de pelgrimskapel van de Sint Antonius van Paduakerk in Nijmegen werd die dag het beeld van Sint Werenfridus geplaatst. Werenfridus was een van de eerste missionarissen in Nederland en heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verspreiding van het christendom in de Betuwe. Het massieve beeld van kalkzandsteen is vervaardigd door beeldend kunstenaar Hans Garritsen, die hier vanaf  november 2021 aan gewerkt heeft. Hij heeft de heilige uitgebeeld met een bootje met een doodskist in zijn handen, wat verwijst naar de legende waarin het lichaam van Werenfridus in een bootje werd gezet om te bepalen waar hij begraven moest worden. Het bootje bereikte Elst, waar hij is begraven en waar zijn graf een bedevaartsoord werd.

Het initiatief om dit beeld te plaatsen is ontstaan bij de deelnemers van de pelgrimstocht van het Portugese Porto naar Santiago de Compostella van de parochie Maria Magdalena, die deze tocht in het najaar van 2021 gelopen hebben.  Ook Hans Garritsen was een van de deelnemers van deze tocht. Tijdens het lopen heeft hij voor de deelnemers vele tekeningen gemaakt van bezienswaardigheden en taferelen onderweg. Uit de opbrengst van deze tekeningen konden de kosten van het beeld betaald worden.

Het ‘gewichtige’ beeld werd door Hans Garritsen, bijgestaan door Martin Peters en een delegatie van de pelgrims van de tocht naar Santiago, René Wilderom en Theo Vermaas met vereende krachten stevig op zijn sokkel gezet.  Het is een mooie blikvanger in de kapel en vormt een inspiratiebron voor de  wandelaars van Wegen met Zegen.

Theo Vermaas