Een voor een stellen we onze ambassadeurs voor. Een van hen is Frans van Lynden. De Hemmenaar  is enthousiast over de route van Wegen met Zegen die over landgoed de Heerlijkheid Hemmen loopt waar hij nu rentmeester is.

,,Vooral omdat de boodschap van bezinning zo goed past bij het Lijndensche  Fonds voor Kerk en Zending.” Het fonds is volgens hem dan ook meer ambassadeur dan hij, aangezien zij gaan over de toezegging van dit soort zaken op het landgoed, maar ook hij is zeker enthousiast. ,,Sinds corona heb ik het wandelen zelf ontdekt, ik loop nu met mijn vrouw het Pieterpad en kan dus uit eigen ervaring vertellen dat wandelen inderdaad bezinnend werkt.”

Lijndensche Fonds
Ook is Van Lynden blij met het feit dat met de wandelroute het oorspronkelijke  doel van het Lijndensche Fonds extra leven in wordt geblazen. Van Lynden vertelt hierover:  ,,Het fonds bestaat sinds 1926 en is opgericht door de oom van mijn overgrootvader. Toevallig ook een Frans van Lynden. De erflater  was echter ongewenst kinderloos gebleven, dus bedacht hij zich waarschijnlijk kort na het overlijden van zijn vrouw dat hij wel een manier wilde waarop het landgoed duurzaam behouden en onderhouden zou worden. Hij richtte daartoe het fonds op en gaf dat fonds de doelstellingen mee zoals hij die zich zichzelf bij zijn leven stelde” Van Lynden vertelt dat het bestuur van het fonds wordt gevormd door leden van de familie  en deels door vertegenwoordigers vanuit de kerk ,,De oom van mijn overgrootvader was een zeer gelovig man, de kerk was een belangrijk deel van zijn leven. Daarom heeft hij een bepaalt dat de opbrengsten uit het landgoed ten gunste komen van  kerk en zending. Bijzonder is dat Van Lynden ondanks zijn strenge geloofsopvattingen,  altijd mensen heeft willen huisvesten van nadrukkelijk  alle gezindten. Dus dat het niet uitmaakte welke vorm van geloof je had. Dat maakt hem erg modern voor zijn tijd.”

Zelfde als toen
Het fonds bestaat vandaag de dag nog steeds en wordt nog steeds op dezelfde manier bestierd. De (erf)pacht- en huuropbrengsten van woningen en grond en wordt gebruikt voor instandhouding van het landgoed, de natuur én het idee erachter om het geloof een belangrijke rol te laten spelen. ,,Wegen met Zegen draagt daaraan bij door mensen over het landgoed te leiden, te inspireren en te laten zien hoe mooi het hier is. Verder biedt zo’n route ook kansen voor bijvoorbeeld de horeca op het landgoed. En daarnaast heeft de gemeente Nederbetuwe recent laten weten bereid te zijn medewerking te verlenen aan het  idee om een Bed and Breakfast op het landgoed te realiseren in het oude station Hemmen-Dodewaard. Het zou mooi zijn als deze locatie zich zou ontwikkelen tot een fijne verblijfslocatie voor pelgrims die hier straks passeren. En daarmee is dan de cirkel weer rond. Want de pelgrims komen hier wandelen, hun geloof belijden en bezinning zoeken. Dat gaat ook weer over de grenzen van verschillende stromingen van bijvoorbeeld het christendom heen. Het is fijn om zoiets te kunnen voortzetten in de geest van de erflater .”