Op vrijdag 9 juni ging de eerste jongerenpelgrimage van start. 18 basisschoolleerlingen van de Sunte Werfertschool in Elst en 6 begeleiders liepen van Driel naar Elst. 

Deze pelgrimage was onderdeel van het project: Pelgrimeren met de Jeugd van het st. Jacobsgenootschap. Doelstelling van dit project is: Jeugd in de leeftijd van 10 tot 18 jaar laten kennis maken met vormen van pelgrimeren: zowel fysiek als mentaal. Daarbij zal voorop staan dat we hen bewust maken van hun pelgrimstocht door het leven! Ons doel zijn de drie B’s! Bewustwording, Beweging en Belangstelling.

Voorafgaande aan de pelgrimagedag hebben de leerlingen het werkblad: Mijn levenspad ingevuld, ze hebben een echte Jacobschelp beschilderd met hun naam en een steenje gezocht waarop een intentie geschreven werd.

Vrijdag 9 juni was de eerste warme dag van het jaar. Besloten werd om de route iets in te korten. Bij de kerk in Driel werd uitleg gegeven over de vele jongens die hier hebben gevochten in de oorlog. Na het aansteken van de klassenkaars gingen de 18 jongeren in groepjes van 3 op pad met ervaring pelgrims: Rene, Marga, Andre, Jan, Karel en Margot.

Langs het beeld en het legerkamp van Generaal Majoor Stanslaw Sosebowki, kwamen de jongeren via de romeinse wal op Park lingezegen. 

Een korte stop voor eten en drinken en de stempel ging de toch door naar Elst.

In de nieuwe pelgrimskapel in Elst werden de steentjes bij de kaars en onder het beeld van st. Werenfridus Gelegd. Werenfridus is de Ierse missionaris die in Elst en omstreken het christendom heeft gebracht en tevens de patroonheilige van deze pelgrimage. 

We kijken terug op een geslaagde eerste jongerenpelgrimage en danken meester Joost en de Sunte Werfert voor de fijne samenwerking!

Wilt u met groep 8 ook een dagpelgrimage, neem dan contact op!